Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

MATEMATİK

Genel Bilgiler

Vizyon: Temel matematik anlayışına sahip, güncel sorunlara çözümler getirebilen, sürekli gelişime açık mezunlar yetiştirmek; yaptığı araştırmalarla bilim dünyasının günümüzde ve gelecekte karşılaşabileceği problemleri çözebilmelerine imkân verecek altyapıyı hazırlamak ve sunduğu program ile dünya çapında tercih edilen bir bölüm olmaktır.

Misyon: Kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik edebilecek yapıda, yurtsever bireyler yetiştiren nitelikli bir eğitim vermek; yaptığı araştırmalarla ulusunun ve insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için gerekli matematiksel altyapıyı hazırlamak ve ürettiği bilgiyi uygulamak ve yaymaktır.

Matematik Bölümünün Amaç ve Hedefleri :

Matematik Bölümü, matematiksel düşünce sahibi olabilecek, aktif, üretici, güncel problemlerle sıkı alaka içinde çalışabilir, ülkede ve yurtdışında üretilen yeni matematiksel çalışmalarla düşünce birliği halinde çalışır, modern matematiğin ve onun ayrı ayrı dallarının teorik ve uygulamalı dallarında yer alabilecek insanların yetiştirilmesini esas hedef olarak görmektedir.
Bölüm bünyesinde; Cebir ve Sayılar Teorisi, Fonksiyonlar Teorisi ve Analiz, Geometri, Topoloji, Uygulamalı Matematik ve Matematik Lojik adları altında altı tane anabilim dalı mevcuttur. Ayrıca Fakültemizin diğer bölümlerine ve üniversitemizin diğer birimlerine de servis dersleri verilmektedir. Lisans eğitimi 4 yıldır. Bölümümüzde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi yaptırılmaktadır. Bölüme her yıl yaklaşık 40 öğrenci alınması planlanmaktadır. Hazırda bölümümüzde 2 Profesör, 1 Doçent, 5 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 1 araştırma görevlisi öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.

Matematik Bölümünün Öğretim Amaçları:

* Temel bir matematik eğitiminin sunulması

* Gerçek yaşamda karşılaşılan disiplinler arası problemlerin çözümünde matematiği kullanabilme becerisinin artırılmas


* Matematik alanında soyut olarak düşünebilme, problemleri tahmin edebilme ve bunlara çözümler üretebilme ve farklı bakış açılarından problemlere yaklaşabilme becerilerinin kazandırılması

*
Öğrencilerin hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini benimsemiş, araştırma ve geliştirmeye önem veren, etik değerleri özümsemiş ve etkili iletişim kurabilen bireyler olmasının desteklenmesi


* Matematik eğitiminin kazandırdığı problem çözme ve analitik düşünme becerisinin programlama ve yazılım bilgileriyle desteklenip öğrencilerin teknoloji çağını yakalaması

Öğrencilerin matematik bilimi alanında ileri düzeyde teorik bilgileri öğrenmiş ve bu bilim dalı için gerekli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip bireyler olmasının desteklenmesi

Matematikçilerin İş Olanakları :

2009 yılında YÖK’ün 07.05.2009 tarihli kararı ile Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılmış olan “Matematik Bölümünün mezunları “Matematikçi” unvanı alacaklardır. Program mezunları, Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nı bitirmeleri kaydıyla orta öğretim kurumlarında Orta Öğretim Matematik Alan Öğretmeni olarak çalışabilirler. Bunun yanında; astronomi, istatistik ve araştırma teknikleri alanlarında Milli Eğitim Bakanlığı’nca yeterli sayılacak düzeyde dersler aldıklarını kanıtladıkları taktirde bu derslerinde öğretmenliğine atanabileceklerdir. Matematik alanında Tezli Yüksek Lisans programını bitirmeleri durumunda ise doktora çalışmaları yapabileceklerdir. Matematik Lisans Programı içerisinde verilen temel bilgisayar eğitimini geliştirenler ise daha geniş alanda iş bulabileceklerdir. Bu bölümün mezunları DPT, DİE, MTA, DSİ, TCK gibi resmi kurumlarda ve çeşitli bankalarda da görev alabilmekte olup istatistik, ticaret ve sosyal bilimlerdeki araştırma alanlarında da iş olanaklarına sahip olabilmektedirler.

Ders Programı


2023-2024 Bahar Dönemi  Ders Programlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Prof. Dr. Yaşar BOLAT
Bölüm Başkanı 
Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı
Doç. Dr. Ahmet DAŞDEMİR
Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Ümit TOKEŞER
Geometri Anabilim Dalı
Öğr. Gör. Dr. Elif ALTINAY ÖZASLAN
Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı
Öğr. Gör. Dr. Mustafa DEMİR
Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı
Kişisel Web Sayfası
Dr. Öğr. Üyesi Murat GEVGEŞOĞLU
Bölüm Başkanı Yardımcısı
Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı
Prof. Dr. Turhan KÖPRÜBAŞI
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı (ABD Başkanı)
Doç. Dr. Zafer ÜNAL
Geometri Anabilim Dalı (ABD Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Sibel DEMİRALP
Bölüm Başkan Yardımcısı
Topoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Hakan GÜLER
Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı (ABD Başkanı)
Arş. Gör. Dr. Semih PİRİ
Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı

No item found!

No item found!

No item found!

Adı Soyadı
Dahili
Mail Adresi
Matematik Bölümü
matematik@kastamonu.edu.tr

Prof. Dr. Yaşar BOLAT (Bölüm Başkanı)
0 366 280 26 15
ybolat@kastamonu.edu.tr
Prof. Dr. Turhan KÖPRÜBAŞI
0 366 280
  tkoprubasi@kastamonu.edu.tr
Doç. Dr. Ahmet DAŞDEMİR
0 366 280 26 21
dasdemir@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Zafer ÜNAL
0 366 280 26 32
zunal@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ümit TOKEŞER
0 366 280 26 07
utokeser@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Sibel DEMİRALP
0 366 280 26 31
sdemiralp@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Hakan GÜLER
hguler@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Murat GEVGEŞOĞLU
0366 280 26 20
mgevgesoglu@kastamonu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Elif ALTINAY ÖZASLAN
0 366 280 26 31
eaozaslan@kastamonu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Mustafa DEMİR
mustafademir@kastamonu.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Semih PİRİ
0366 280 26 20
spiri@kastamonu.edu.tr
ÖA-1 Temel bir matematik eğitiminin sunulması. 

ÖA-2 Gerçek yaşamda karşılaşılan disiplinler arası problemlerin çözümünde matematiği kullanabilme becerisinin artırılması.      

ÖA-3 Matematik alanında soyut olarak düşünebilme, problemleri tahmin edebilme ve bunlara çözümler üretebilme ve farklı bakış açılarından problemlere yaklaşabilme becerilerinin kazandırılması.   

ÖA-4 Öğrencilerin hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini benimsemiş, araştırma ve geliştirmeye önem veren, etik değerleri özümsemiş ve etkili iletişim kurabilen bireyler olmasının desteklenmesi.      

ÖA-5 Matematik eğitiminin kazandırdığı problem çözme ve analitik düşünme becerisinin programlama ve yazılım bilgileriyle desteklenip öğrencilerin teknoloji çağını yakalaması.   

ÖA-6 Öğrencilerin matematik bilimi alanında ileri düzeyde teorik bilgileri öğrenmiş ve bu bilim dalı için gerekli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip bireyler olmasının desteklenmesi