Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

FİZİK

Genel Bilgiler

Gazi Üniversitesi Kastamonu Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2003 yılında kurulan Fizik Bölümü, kurucu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah Günen ve diğer fakültelerden görevlendirilen öğretim üyeleri ile aynı yıl güz döneminde ÖSYM ek kontenjanından kayıt yaptıran öğrenciler için şu andaki mevcut binasında eğitim–öğretime başlamıştır. Fizik Bölümü lisans öğretim programı 4 yıldır ve eğitim dili Türkçedir. Kuruluş sürecinde öğrenci laboratuarları lisans düzeyinde öğretim programı için eksiksiz bir biçimde yapılandırılarak; mekanik, elektrik-elektronik, dalgalar ve optik ve kuantum fiziği laboratuarı olmak üzere donanımlı beş laboratuar kurulmuştur. Ayrıca bilgi teknoloji derslerinin sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi için fakültenin ortak kullanımında 40 bilgisayarlı salonu mevcuttur. Ayrıca yüksek donanımlı cihazlardan oluşan “İleri Modelleme ve Benzetim Araştırma Merkezi” ileri düzey araştırmalar için hizmete açılmıştır.


2006 yılında Kastamonu’da Üniversite kurulması ile birlikte Fizik Bölümü Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde görevine devam etmektedir. Kuruluşunda tek bir anabilim dalı yapısına sahip olan Fizik Bölümü, 2009 yılında Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Taban’ ın yeniden yapılanma projesiyle birlikte Fizik Bölümü bünyesinde altı anabilim dalı kurulmuştur. Ayrıca bu proje kapsamında, 2009 yılında Fizik Bölümüne “Süperiletkenler ve Yarıiletkenler İleri Araştırma Laboratuarı”, 2014 yılında ise “Nükleer Fizik İleri Araştırma Laboratuarı” kazandırılmıştır.


Bölümde şu anda mevcut, 2 Profesör, 1 Doçent ve 1 araştırma görevlimiz de 33A Madde ile ODTÜ’ de olmak üzere toplam 4 öğretim elemanı bulunmaktadır.
Her yıl Lisans düzeyinde 40 öğrenci kontenjanına sahip olan Fizik Bölümünde Eğitim Öğretim faaliyetlerinin uygulama dersleri kaliteli akademik kadrosu öncülüğünde tam donanımlı öğrenci ve ileri araştırma laboratuarlarında başarıyla sürdürülmektedir. Bölüm ilk mezunlarını 2006–2007 Bahar yarıyılın sonunda başarı ile vermiştir.


Fizik bölümünde yürütülen öğretim programı, fiziğin temel kavramlarını vermenin yanı sıra, uygulamalı elektronik ve bilgisayar eğitimi ile de desteklenmektedir. Dört yıllık Fizik lisans eğitimi programının ilk iki yılında Fizik ve Matematik’in temel kanun kavram ve prensipleri ve mekanik, elektrik, modern ve genel kimya, genel matematik ve fizikte matematik metotlar gibi dersler verilmektedir. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise, kuantum fiziği, atom ve molekül fiziği, yüksek enerji fiziği, istatistik fizik, nükleer fizik, katıhal fiziği, bilgisayar programlama dersleri gibi fizikte ileri konuları içeren dersler verilmektedir.
Fizik Bölümünde Lisans programına ek olarak ayrıca 2008-2009 eğitim-öğretim güz döneminden itibaren Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Fizikte tezli yüksek lisans programı yürütülmeye başlanmıştır. Şu anda bu programa kayıtlı toplam 38 yüksek lisans öğrencimiz bulunmaktadır. Yüksek Lisans öğrencilerimiz tez çalışmalarını; moleküler dinamik benzetim, yüksek enerji fiziği, nükleer fizik, matematiksel fizik ve katıhal fiziği alanlarında sürdürmektedir. 2013-2014 eğitim-öğretim güz döneminden itibaren ise Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde doktora programı açılmıştır. Şu anda bu programa kayıtlı toplam 3 öğrencimiz bulunmaktadır.


2014-2015 eğitim-öğretim güz döneminden itibaren Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yabancı uyruklu öğrencilerimiz lisansüstü eğitime başlamışlardır. Şu anda kayıtlı toplam 8 yabancı uyruklu yüksek lisans öğrencimiz bulunmaktadır.
Bölümümüzde, Vatanına bağlı, ulusal değerlere saygılı, kültür ve sanatı içselleştirmiş, üretken ve aydınlık düşünceli, bilimsel düşünmeyi öğrenmiş ve mesleki yaşantılarında karşılarına çıkabilecek problemleri analiz ederek çözümlemeyi ilke edinmiş, bilim ve teknolojiye uyum sağlamanın ötesinde, katkıda bulunabilecek niteliklere ve temel bilgilere sahip fizikçiler ile geleceğin bilim adamı adaylarının yetiştirilmesini amaçlamaktır. Eğitimleri sırasında fiziği doğru yorumlamaya, araştırma-geliştirme çalışmaları yürütmeye yönelik birikimle donanımlı kılınan mezunlar kendilerine öğretilen bilgiye erişim tekniklerinin yardımı ile ömür boyu modern ve bilgili kalabilmenin şuurunu da taşımaktadırlar.
Fizik bölümünden mezun olanlar; sağlık sektörü, Milli Eğitim Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Aselsan, Havelsan, Roketsan, özel dershaneler ve kolejler ile kalite kontrol elektronik ve haberleşme alanlarında, özel tv’ lerde fizikçi ve teknik eleman olarak çalışabilmektedir. Ayrıca bankacılık sektöründe de çalışan fizik mezunları mevcuttur.

Ders Programı


2020-2021 Güz Dönemi  Ders Programlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Prof. Dr. Şeref TURHAN
Bölüm Başkanı

Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Aslı KURNAZ
Bölüm Başkan Yrd.

Nükleer Fizik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Aybaba HANÇERLİOĞULLARI
Bölüm Başkan Yrd.

Nükleer Fizik Anabilim Dalı

Öğretim Planı


No item found!

No item found!

No item found!

Adı Soyadı
Dahili
Mail Adresi
Fizik Bölümü
fizik@kastamonu.edu.tr
Prof. Dr. Şeref TURHAN
0366 280 26 19
sturhan@kastamonu.edu.tr

Prof. Dr. Aybaba HANÇERLİOĞULLARI
0 366 280 26 16
aybaba@kastamonu.edu.tr
Prof. Dr. Aslı KURNAZ
0 366 280 26 08
akurnaz@kastamonu.edu.tr