Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Hakkımızda

KURULUŞ

Fakültemiz, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 12.8.2003 tarih ve 20919 sayılı yazısı ve 28/3/1983 tarih ve 2809 sayılı Yasanın değişik ek 30’uncu maddesine göre Bakanlar Kurulu tarafından Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuş ve 2006 yılında, 01 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla kurulan Kastamonu Üniversitesine bağlanmıştır. 

26 Temmuz 2022 tarih ve 31904 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5867 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu'nun 30. maddesi gereğince Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi kapatılmış, fen ve sosyal bilim alanlarında Fen Fakültesi ve İnsan ve Tolum Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. Fen Fakültesi Dekanlık görevine 03.08.2022 tarihinde Prof. Dr. Talip Çeter vekâleten atanmıştır. 


EĞİTİM-ÖĞRETİM VE BİLİMSEL FAALİYETLER

Fakültemiz, eğitim-öğretim faaliyetine 2003-2004 eğitim-öğretim yılında, Fizik ve Tarih Bölümleri ile başlamıştır. Biyoloji Bölümü, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında ve Felsefe Bölümü ise 2009-2010 eğitim-öğretim yılında öğrenci alarak eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Daha sonra Kimya ve Bilim Tarihi bölümleri kurulmuştur. Tarih Bölümü ikinci öğretim lisans programına 2011-2012 eğitim-öğretim yılında ve Felsefe Bölümü ikinci öğretim lisans programına ise 2012-2013 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınmıştır. Türk Dili ve Edebiyatı normal ve ikinci öğretim lisans programlarına ve Matematik Bölümü lisans programına 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınmıştır. 

2022 yılında Fen Fakültesi olarak kurulan Fakültemizde, Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik olmak üzere 4 bölüm bulunmaktadır. Biyoloji bölümünde “Botanik”, “Ekoloji ve Çevre Biyolojisi”, “Genel Biyoloji”, “Zooloji” anabilim dalları, Fizik bölümünde “Atom ve Molekül Fiziği” ve “Nükleer Fizik” anabilim dalları, Kimya bölümünde “Kimya” anabilim dalı, Matematik bölümünde ise  “Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi”, “Cebir ve Sayılar Teorisi”, “Geometri”, “Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik”, Topoloji”, “Uygulamalı Matematik” anabilim dalları yer almaktadır. Lisans düzeyinde Biyoloji ve Matematik bölümlerinde öğretim yapılmaktadır. Tüm bölümlerimizde Yüksek lisans programı, Biyoloji, Fizik ve Matematik bölümlerinde de Doktora programı mevcuttur. Fakültemizde 8 araştırma (Aerobiyoloji ve Palinoloji, Biyokimya, Biyosensör ve Malzeme, Mikrobioloji, Molelüler Biyoloji ve Filogenetik Sistematik, Süper İletken ve Yeniletken, Mekanik, Nükleer Fizik) ve 2 öğrenci uygulama (Botanik, Zooloji) laboratuvarı mevcuttur.

Fakültemizin öğretim, akademik ve bilimsel faaliyetleri, 29 öğretim elemanı (7 Profesör, 7 Doçent, 10 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi, 4 Araştırma Görevlisi ile sürdürülmektedir.