Matematik Bölümünün Amaç ve Hedefleri :

Matematik Bölümü, matematiksel düşünce sahibi olabilecek, aktif, üretici, güncel problemlerle sıkı alaka içinde çalışabilir, ülkede ve yurtdışında üretilen yeni yeni matematiksel çalışmalarla düşünce birliği halinde çalışır, modern matematiğin ve onun ayrı ayrı dallarının teorik ve uygulamalı dallarında yer alabilecek insanların yetiştirilmesini esas hedef olarak görmektedir.
Bölüm bünyesinde; Cebir ve Sayılar Teorisi, Fonksiyonlar Teorisi ve Analiz, Geometri, Topoloji, Uygulamalı Matematik ve Matematik Lojik adları altında altı tane anabilim dalı mevcuttur. Ayrıca Fakültemizin diğer bölümlerine ve üniversitemizin diğer birimlerine de servis dersleri verilmektedir. Lisans eğitimi 4 yıldır. Bölümümüzde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi yaptırılmaktadır. Bölüme her yıl yaklaşık 40 öğrenci alınması planlanmaktadır. Hazırda bölümümüzde 1 Profesör, 2 Doçent, 5 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 1 araştırma görevlisi öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.

Matematikçilerin İş Olanakları :

2009 yılında YÖK’ün 07.05.2009 tarihli kararı ile Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılmış olan “Matematik Bölümünün mezunları “Matematikçi” unvanı alacaklardır. Program mezunları, Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nı bitirmeleri kaydıyla orta öğretim kurumlarında Orta Öğretim Matematik Alan Öğretmeni olarak çalışabilirler. Bunun yanında; astronomi, istatistik ve araştırma teknikleri alanlarında Milli Eğitim Bakanlığı’nca yeterli sayılacak düzeyde dersler aldıklarını kanıtladıkları taktirde bu derslerinde öğretmenliğine atanabileceklerdir. Matematik alanında Tezli Yüksek Lisans programını bitirmeleri durumunda ise doktora çalışmaları yapabileceklerdir. Matematik Lisans Programı içerisinde verilen temel bilgisayar eğitimini geliştirenler ise daha geniş alanda iş bulabileceklerdir. Bu bölümün mezunları DPT, DİE, MTA, DSİ, TCK gibi resmi kurumlarda ve çeşitli bankalarda da görev alabilmekte olup istatistik, ticaret ve sosyal bilimlerdeki araştırma alanlarında da iş olanaklarına sahip olabilmektedirler.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.