Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Misyon-Vizyon-Kalite Hedeflerimiz ve Politikamız


MİSYONUMUZ

  Üniversitemizin Stratejik Planında ifade edildiği gibi araştıran, sorgulayan, katılımcı, dinamik, kültürel değerlerine sahip çıkan, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, evrensel düşünebilen bireyler yetiştirmektir.


VİZYONUMUZ

  Üniversitemizin Stratejik Planında ifade edildiği gibi ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli fakültelerle ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.


KALİTE POLİTİKAMIZ

  Üniversitemiz misyon, vizyon ve stratejik plan doğrultusunda; Fen Fakültesi olarak, uluslararası standartlarda nitelikli araştırmalar yapan, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet işlevlerini nitelikli bir şekilde gerçekleştirmeye çalışan, ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisas üniversitesi olarak yaptığı araştırmalarla bölgenin ve ülkemizin kalkınmasında öncü rol oynayan, sanayi- üniversite iş birliği içerisinde projeler yürüten, topluma ve çevreye duyarlı olan, sürekli gelişim ve yenilikçiliği benimseyen, iç ve dış paydaşların kalite süreçlerine katılımını sağlayarak tüm paydaşların memnuniyetini yüksek düzeyde tutmayı hedefleyen, yasal ve diğer tüm şartlara uyumu ve kendini sürekli iyileştiren bir kalite yönetim sistemini taahhüt ederiz.